Privātuma politika

KAS MĒS ESAM
Mēs esam „Ewopharma AG“, „Ewopharma Group“ galvenais birojs. Mūsu adrese ir Vordergasse 43, 8200 Šafhauzene, Šveice.

Mēs esam arī „Ewopharma International, s.r.o.“, „Ewopharma Group“ loceklis. Mūsu adrese ir Hlavná 13, Bratislava 3, 83101, Slovākija. „Ewopharma International, s.r.o.“ rīkojas kā mārketinga pilnvarotā persona ES un ārpus tās.

Mūsu kontaktinformācija ir info@remove-this.ewopharma.com. Telefons: +41 52 633 09 99. Mūsu Grupas Datu aizsardzības speciāliste ir Džuliana Džeimsone (Julienne Jameson); j.jameson@remove-this.ewopharma.com.


KĀPĒC MĒS VĀCAM UN SAGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Jūsu personas dati ir jebkuri dati, kas ļauj jūs identificēt. Vispārīgā datu aizsardzības regula uzliek mums par pienākumu informēt jūs, tādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus. Ja jums ir līgums ar „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“, mēs saņemsim no jums personas datus, kas ir līgumā.

Ja mēs jau iepriekš esam sadarbojušies ar jums, vai arī domājam, ka sadarbosimies ar jums, mēs glabāsim jūsu personas datus mūsu klientu sarakstā atbilstoši leģitīmām interesēm, ka jūs sagaidāt no mums datu glabāšanu šādā veidā, lai mūsu intereses tiktu saskaņotas.

Ja jūs saņemat maksājumu vai citas vērtības no „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“, mēs glabāsim jūsu personas datus, ja uz mums attiecas ziņošanas prasības atbilstoši ES pārredzamības iniciatīvām, kas attiecas tikai uz veselības aprūpes speciālistiem.

Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no trešajām pusēm. Trešajām pusēm jāievēro datu aizsardzības tiesību akti. Ja domājat, ka tie netiek ievēroti, sazinieties ar mums.
Ja esat piedalījies klientu izpētē/sacensībās vai aptaujās, mēs esam ieguvuši jūsu piekrišanu jūsu personas datu glabāšanai un apstrādei.

Tā kā esam farmācijas kompānija, mēs glabāsim personas datus, kas saistīti ar jūsu veselību, ja esat ziņojuši par personisko pieredzi ar mūsu produktiem, jo uz mums attiecas farmakovigilances (zāļu drošības) tiesību akti, kā arī lai saglabāju produktu drošības profilu visā ES. Visi dati tiks glabāti konfidenciāli un aizsargāti. Mēs varam sazināties ar jums (personu, kas ziņo par pieredzi), lai iegūtu papildu drošības informāciju zāļu drošības uzraudzības vajadzībām.

Ja jūs esat veselības aprūpes speciālists, lūdzu, atcerieties, ka, ziņojot par nelabvēlīgu ietekmi, ir jāievēro vietējie tiesību akti. Ja jūs ziņojat tieši mums, visa informācija, ieskaitot jūsu personas datus, tiks apstrādāta nepieciešamajā iepriekšējā rindkopā aprakstītajā apjomā.

Ja jūs piesakāties darbā pie mums, mēs saglabāsim informāciju par jums līdz 5 gadiem gadījumam, ja parādās cita līdzīga vakance. Tas notiek tāpēc, ka „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ vēlas piesaistīt labākos talantus.


NODOŠANA ĀRPUS „EWOPHARMA AG“ UN/VAI „EWOPHARMA INTERNATIONAL, S.R.O.“
Ir vairāki gadījumi, kad „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ ir jānodod jūsu personas dati ārpus „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“

Ja „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ ir līgums ar Eiropas Farmaceitiskās rūpniecības federācijas locekli, katrai no Pusēm atbilstoši ziņošanas prasībām var vajadzēt nodot attiecīgos personas datus veselības aprūpes speciālistiem, kas ir saņēmuši vērtīgu atbalstu no mums. Jūsu piekrišanas formā būs sīkāka informācija.

Ja uz „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ tieši attiecas ziņošanas prasības par vērtību nodošanu veselības aprūpes speciālistiem, „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ saglabās informāciju par jums ziņošanai atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

Ja jebkura veida personas dati tiek nodoti ārpus „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“, „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to pienācīgu aizsardzību atbilstoši piemērojamajiem privātuma tiesību aktiem. Ja „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ nodod personas datus ārpus EEZ, tā pārliecinās, ka saņēmējiem ir Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Tas nozīmē, ka šajā valstī jūsu personas dati tiks aizsargāti tādā pašā līmenī, kā tas notiktu EEZ.

Jebkuri personas dati, kas ir savākti zāļu drošības uzraudzības nolūkos, tiks izplatīti „Ewopharma Group“iekšienē vai kopīgoti ar trešajām pusēm, kā ražotājiem, produkta mārketinga pilnvarotajām personām vai veselības aprūpes iestādēm, kā to nosaka ES un vietējie farmakovigilances (zāļu drošības) tiesību akti.

CIK ILGI MĒS GLABĀSIM
Ja personas dati tiek iegūti no jums ar jūsu piekrišanu, jūsu personas dati tiks glabāti tikai tādu laika periodu, kāds norādīts piekrišanā.

Ja personas dati tiek iegūti un glabāti līguma dēļ, tie tiks glabāti tikai līguma darbības laiku vai citu laiku, kas norādīts līgumā.

Ja personas dati ir iegūti zāļu drošības uzraudzības nolūkos, ziņojumi tiek glabāti tik ilgi, cik noteikts ES un vietējos farmakovigilances (zāļu drošības) tiesību aktos, parasti 10 gadus pēc produkta izņemšanas no tirdzniecības pēdējā valstī, kurā tas tika tirgots.

Visās pārējās situācijās jūsu personas dati tiks glabāti tikai nepieciešamo laiku atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, lai atrisinātu domstarpības, vai atbilstoši stingriem kritērijiem Grupas Datu aizsardzības programmā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, vērsieties info@ewopharma.com vai j.jameson@ewopharma.com.

JŪSU TIESĪBAS
Jums ir tiesības pieprasīt jebkurus savus personas datus un apstiprināt to pareizību vai pieprasīt tos labot.
Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu no mūsu sistēmas. Ja jūsu personas dati tiek glabāti atbilstoši jūsu piekrišanai, jūs varat atsaukt savu piekrišanu, rakstot e-pastu jūsu piekrišanai formā norādītajai personai.

Jums ir tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi.

Visi pieprasījumi tiks izvērtēti atsevišķi.

PERSONAS DATU NESNIEGŠANAS SEKAS
„Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ nepieprasīs no jums nekādus personas datus, kas, pēc tās domām, nav absolūti nepieciešami. Tāpēc, ja jūs atsakāties sniegt datus, mēs nevarēsim sadarboties ar jums. Tas tiks risināts katrā gadījumā atsevišķi.

MŪSU TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒTĀJI
Ja kāds apmeklē www.ewopharma.com, mēs izmantojam trešās puses pakalpojumus, „Google Analytics“, lai vāktu standarta interneta reģistrācijas informāciju un informāciju par apmeklētāju uzvedības modeļiem. Izņemot aptuveno atrašanās vietu (IP adresi), „Google Analytics“ vāktā informācija pamatā ir anonīmi datplūsmas dati, kā pārlūka informācija, iekārtas informācija un valoda. Mēs nevācam tādu papildu informāciju kā jūsu vecumu, dzimumu, intereses vai bankas informāciju. Savāktā informācija tiek izmantota, lai sniegtu pārskatu par to, kā cilvēki piekļūst un izmanto mūsu tīmekļa vietni, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un lietotāju pieredzi. Tā netiek izmantota tādiem papildu nolūkiem kā mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju profila veidošanai.

Ja jūs sazināties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, mēs šo informāciju izmantosim tikai, lai atbildētu uz jautājumiem/sūdzībām vai ieteikumiem, ko esat mums atsūtījis. Pēc jūsu jautājuma atrisināšanas jūsu personas dati tiks dzēsti.

DROŠĪBA
Mēs veicam saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu personas datus, izmantojot fiziskus un/vai elektroniskus drošības līdzekļus, kas ir atbilstoši personas datu sensitivitātei.

Lai arī mēs esam ieviesuši drošības līdzekļus, mēs nevaram garantēt drošību jebkurai informācijai, ko jūs sniedzat pa e-pastu vai internetā. Jūs uzņematies atbildību per personas datu iesniegšanu, izmantojot šos tīklus, jo neviena datu pārraide internetā nav 100 % droša vai bez kļūdām. Jums rūpīgi jāizvērtē, kādu informāciju jūs sūtāt mums pa e-pastu vai publicējat mūsu tīmekļa vietnēs.

TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES
Jūs varat izvēlēties piekļūt noteiktām trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Ewopharma un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“ neatbild par citu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi. Jums jāapskata viņu tīmekļa vietnes, lai iegūtu papildu informāciju par viņu privātuma politiku.

Mums ir Facebook/LinkedIn lapa dažiem produktiem. Ja jūs izvēlaties dalīties ar informāciju Facebook, uz informāciju, ar ko jūs dalāties, attiecas viņu privātuma politika. Sociālā tīkla vietne var dalīties ar informāciju ar mums un var publicēt informāciju par to, ka viņu lapās esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni. Jūs varat mainīt savus privātuma iestatījumus Facebook.

Sīkdatņu lietošana „Ewopharma AG“ un/vai „Ewopharma International, s.r.o.“
Sīkdatnes ir mazi teksta faili, ko jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes ievieto jūsu datorā. Tie tiek plaši izmantoti, lai tīmekļa vietnes darbotos vai darbotos efektīvāk, kā arī sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Kā es varu mainīt sīkdatņu iestatījumus?
Vairums tīmekļa pārlūku ļauj daļēji kontrolēt lielāko daļu sīkdatņu, izmantojot pārlūka iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, ieskaitot to, kā apskatīt, kādas sīkdatnes ir iestatītas, un kā pārvaldīt un dzēst tās, apmeklējiet www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.

Lai nepiekristu „Google Analytics“ sekošanai visās tīmekļa vietnēs, apmeklējiet http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU
Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības nav godīgi vai adekvāti ievērotas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību iestādei, kas uzrauga datu aizsardzību.