Mūsu kopīgais mērķis

Kas mēs vēlamies būt

Ewopharma ir inovatīvs mārketinga partneris zāļu preparātu un patērētāju veselības aprūpes produktu jomā Šveicē un Centrālajā un Austrumeiropā.

Mēs nodrošinām savus kā neatkarīgas, īpašnieka pārvaldītas kompānijas panākumus, sistemātiski paplašinot savu specializāciju farmācijas un patērētāju veselības biznesā. Lai dažādotu un palielinātu ieņēmumus, mēs stiprinām arī mūsu slimnīcu komercdarbību.”
Alain Staub, Padomes priekšsēdētājs un izpilddirektors

Ko mēs darām

Mūsu mūsdienīgās piekļuves tirgum un mārketinga spējas ļauj mums ieiet jaunos tirgos un attīstīt tos ar inovatīviem, uzticamiem, augstas kvalitātes medikamentiem un produktiem

„Mūsu kompānijā ir dzīvs komandas gars , mēs visi piedalāmies šo galveno kompetenču attīstīšanā un radīšanā.“

Ko mēs piedāvājam

Papildus mūsu pašu un mūsu partneru zīmoliem mēs sistemātiski uzlabojam savu Rx klāstu. Ar mērķtiecīgu savu zīmolu un īpaši izvēlētu spēcīgu partneru zīmolu mārketingu mēs paplašinām savas darbības patērētāju veselības pusi.

Ewopharma ir un paliks spēcīga RX kompānija, kas stiprina savu pozīciju ar jaunu inovatīvu medikamentu ieviešanu. Attīstot otru darbības vienību, kas saistīta ar patērētāju veselību, mēs izmantojam tirgus iespējas un stiprinām savu pozīciju tirgū.”

Kas mums ir svarīgi

Klienti un partneri
Uzticamība, kvalitāte un iespēju došana veido katru mūsu kompānijas aspektu. Savos darījumos ar klientiem un darījumu partneriem mēs esam profesionāli un kompetenti.

: Kā Šveices uzņēmums mēs turam godā savas vērtības; tās izceļ mūs visās mūsu nacionālajās filiālēs tās ir standarti, pēc kuriem mēs gribam tikt vērtēti.”

Mēs cenšamies uzturēt ilgtermiņa attiecības ar saviem darījumu partneriem un klientiem. Partnerības gars veido katru mūsu kompānijas aspektu.

Mūsu rīcību vada godīguma izjūta, uzticība un vēlme sadarboties ar citiem kā ar vienlīdzīgiem.”

Darbinieki
Mēs esam uzticams darba devējs augsti kvalificētiem, motivētiem un lojāliem darbiniekiem. Mūsu darbinieki pieņem izaicinājumus un novērtē viņiem sniegto rīcības brīvību. Mēs, cik spējam, atbalstām viņus profesionālajā attīstībā.

Lološana un prasīgums, kā došana un ņemšana, ir Ewopharma kultūras galvenās vērtības.”

Vadība

Mūsu galvenajā birojā centrālā vadība nosaka darbības vadlīnijas – nacionālajām filiālēm ir rīcības brīvība vietējo mērķu sasniegšanā, tādā veidā tiek attīstīts viss uzņēmums.

„Mēs vienojamies par izaicinājumu pilniem mērķiem un dodam iespēju rīkoties neatkarīgi, deleģējot atbildību un pilnvaras.”

Komunikācija

Mēs gan iekšienē, gan uz āru sniedzam informāciju skaidri, laikus un saprotami.

„Mēs veicinām un pieprasām pieredzes apmaiņu starp valstīm. Vienmēr, kad tas ir nepieciešams, mēs ātri padarām informāciju pieejamu.”