Korporatīvā atbildība

Ewopharma visaugstākajā kvalitātē ievēro darījumu ētiku un drošības standartus atbilstoši visu valstu, kurās tā darbojas, likumiem un normatīvajiem aktiem. Mums ir ļoti svarīgi ievērot ētiku gan darbā, gan dzīvē.

Mēs cenšamies radīt darba apstākļus, kas veicina un atbalsta inovācijas, atbilstību, profesionalitāti un industrijas labāko praksi, jo mēs uzskatām, ka tie ir mūsu panākumu stūrakmeņi. Mēs nodrošinām saviem darbiniekiem pastāvīgas mācības un izglītību, instrumentus un zināšanas, kas viņiem ir nepieciešamas, lai veiktu savu darbu pēc augstākajiem iespējamajiem standartiem. .

Ewopharma Darījumu ētikas kodekss apkopo principus un noteikumus, kas vada mūsu darbu, tajā ir atsauces uz uzņēmuma papildu politikām un procedūrām, kas veido daļu no mūsu Atbilstības programmas. Aicinām sazināties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju.