Mūsu vērtības

Šveiciskums

Būdami Šveices uzņēmums, mēs cenšamies iemiesot ar mūsu valsti un tautu saistītās vērtības. Mēs izpildām solījumus, ievērojam termiņus un noslēgtās vienošanās, kā arī izpildām darbus kvalitatīvi un uzticami. Tāpat kā Šveice, mēs apvienojam stabilitāti, ko nodrošina mūsu ilgā vēsture, un elastību, ko nodrošina mūsu modernā dinamiskā pieeja un efektīvā lēmumu pieņemšana.

Degsme

Mūsu kompānija tika radīta ar degsmi un turpina ienest to arī savā šodienas darbā. Mūsu komandai patīk tas, ko viņi dara, un viņi priecājas izdarīt vēl kaut ko savu partneru labā. Šāds entuziasms veicina nekas nav neiespējams” attieksmi, kas ir palīdzējusi mums nonākt tur, kur esam šobrīd, un palīdzēs mums augt arī nākotnē.

Atbildība

Ewopharmā mēs apzināmies atbildību, kas mums ir, tajā, ko darām, ne tikai pret partneriem, bet arī pret pacientiem, kam ir nepieciešami medikamenti, ko mēs tirgojam. Mēs augstu vērtējam darījumu ētiku un nodrošinām savu komandu ar izglītību un apmācībām, kas nepieciešamas, lai varētu darīt darbu atbilstoši iekšējiem un ārējiem likumiem un noteikumiem.

Tradīcijas

Mūsu ilgā vēsture ir devusi mums milzīgu pieredzi un zināšanas, kas ir nodrošinājušas mums panākumus gan pagātnē, gan tagadnē un turpinās to darīt arī nākotnē. Mēs cenšamies veidot ilgtermiņa partnerību, lai augtu kopā ar saviem partneriem un kopīgi gūtu labumu. Šajā dinamiskajā nozarē mēs godājam tradīcijas, saprotot arī evolūcijas nozīmīgumu – Ewopharmai un mūsu partneriem.

Lojalitāte

Mēs lepojamies ar savu darbinieku lojalitāti. Ewopharma augstu vērtē dažādas kultūras un tic un cīnās par darba vidi, kas katrā izceļ labāko. Tas ved pie auglīgas, uzticībā balstītas sadarbības kā starp līdzvērtīgiem partneriem. Mēs ticam, ka tas ir pamats ilgtermiņa partnerībai, kas ir izdevīga visām iesaistītajām pusēm.